Yoga som träningsform

Yoga som träningsform

Något som också blivit väldigt populärt som sport är yoga. Att träna yoga innebär att man tränar både kroppen och själen. Anledningen till att det har blivit så populärt har säkert en hel del med dagens stressiga samhälle att göra. Ordet yoga betyder att två saker blir en, dvs man binder ihop kropp och själ. Det handlar mycket om att man ska befinna sig i nuet, ha en hög närvaro här och nu. Klarar man inte det utövar man inte yoga på riktigt anser de inbitna.

Grundfilosofin bygger på att man ska klara ett visst motstånd i övningarna man utför. Det kan vara antingen ett muskulöst motstånd eller ett andningsmotstånd. Även om det känns en hel del när man utför övningarna ska man försöka att behålla ett visst lugn, och detta med hjälp av andningsövningar.

Det finns många olika anledningar till att man tränar yoga. En del börjar för att de är väldigt stela och vill få upp lite rörlighet. Andra känner sig stressade och är ute efter lugnet som du får på en yogaträning. En annan anledning kan vara att man vill bli stark utan att behöva bli fysiskt utmattad. Yoga som träningsform passar de allra flesta, och man kan utföra träningen i den takt man önskar.

Att yoga är bra för hälsan kan man förstå då det utövats i tusentals år. Undersökningar visar att yoga har en föryngrande effekt på både kropp och själ om den utförs rätt. Yoga härstammar ursprungligen från Indien, och det finns många olika

sorters yoga, allt från jin-yoga till power-yoga, beroende på intensiteten.

dante